Na začátku dubna se v Brně uskutečnil historicky první HR Meet Your Colleagues Meeting. Organizace se zhostil Vojta Pták s pomocí ISC MU Brno a po několik komplikacích se rozhodl uspořádat pouze jednodenní meeting, ale za to s nabitým programem.

Sešli jsme se v hojném počtu už v pátek večer a hned po ubytování u brněnských ESNers jsme zamířili do známé čajovny Utopie. Během celého večera jsme měli možnost poznat se s ostatními HRs a diskutovat o tom, co u nás v sekcích funguje, a co se nám naopak nedaří.

Sobotu jsme zahájili společnou snídaní u ISC MU Brno s překapávanou kávou, čajem a bohatým výběrem jídla, během které nám Vojta sdělil program celého dne. Setkání rozdělil do tří částí. Na úvod nám prezentoval, co všechno je úkolem HR manažera a poradil nám několik osvědčených postupů. Například zajímavé hry, které využijeme při plánování teambuildingu pro svou sekci nebo nápady, jak si usnadnit a zefektivnit přijímání nováčků. 

Na druhou část Vojta pozval Monču Lazarovou, která nám připravila workshop na téma motivace členů. Pojala to velmi obecně, a tak jsme stihli probrat, co to vlastně motivace je, různé typy lidí a s tím související způsoby motivace, zamysleli jsme se, co motivuje nás samotné a jakým způsobem bychom měli motivovat naše členy.

Předmětem poslední části meetingu byla příprava HR manuálu. Rozdělili jsme se do dvou skupin a naším úkolem bylo sepsat, co všechno by měl podle nás takový HR manuál obsahovat. Každá skupinka k tomu přistupovala trošku jinak. Jedna dala dohromady harmonogram HR práce na celý rok. Druhá sepsala témata, kterých se práce HR manažera v sekci dotýká a rozepsala úkoly, které by měl HR se svým týmem řešit. Během příštích měsíců budeme na manuálu pracovat sdílením zkušeností ze všech sekcí.

Po šesté hodině jsme se pomalu všichni rozloučili a rozjeli zpátky do svých měst. Je však nutné dodat, že z nás nadšení a iniciativa nevyprchaly a hned od dalšího dne jsme začali pilně pracovat na mezi-sekční spolupráci i zmiňovaném HR manuálu.