Skoro by sme vám zabudli povedať, že údernícka dvojka z ESN VŠB-TU Ostrava reprezentovala ESN CZ na poľskej národnej platforme v meste Lublin, ktoré je len o trošku väčšie než Ostrava.

Štvrtkový večer sme začali zoznamovacou párty „integracja“, v rámci ktorej každý vyfasoval biele tričko a jednu fixku. Postup bol potom jednoduchý – zoznámiť sa a podpísať sa, aby sa v tom kvante ľudí lepšie pamätalo na mená. 

Ubytovaní sme boli v hoteli, v centre mesta a na plenárky sme sa presúvali do asi 10 minút vzdialenej auly Fakulty architektúry Politechniky Lubelskej (Technická Univerzita v Lubline). Na programe bolo reportovanie členov národného boardu, kontrolnej komisie a to všetko bolo doprevádzané hodinami otázok z pléna (boli to dlhé hodiny otázok, skutočne). Po coffeebreaku nasledovalo prezentovanie kandidátov do nového boardu. Pre zaujímavosť, poľský board má šesť pozícií a kandidovali len traja ľudia. Večerný program bol zakončený veľkou párty v budovateľskom duchu. Hlavnou témou celej konferencie bolo „PRL – poľská socialistická republika“, budovateľské ideály a svetlejšie zajtrajšky.

Sobotný program začínal prezentovaním kandidujúcich sekcií, noviniek z international boardu, prezentovaním rôznych projektov a vízie 2016-2020 pre ESN Poland. Po odprezentovaní nasledovala bujará diskusia, na ktorú sme si s kolegom Adamom už začali pomaličky zvykať po každom výstupe. Dovolím si parafrázovať jednu poznámku kritizujúceho z pléna „Stanovené ciele sú tak všeobecné, že vôbec nie sú sexi (zaujímavé).“, má to niečo do seba. Večerný program sa niesol v gala duchu pri odovzdávaní Star Awards a po ich skončení sme sa vydali „povymetať“ ďalší klub.

Napriek dlhej párty až do skorých ranných hodín sa prekvapivo všetci vzorne dostavili na raňajky včas a program mohol pokračovať. Posledný deň platformy konečne nastal náš deň D – mohli sme hrdo odprezentovať ESN CZ a letný Summer Camp, ktorý bude hostiť naša sekcia ESN VŠB-TU Ostrava. Milo nás prekvapil záujem o našu prezentáciu a otázky z pléna aj napriek tomu, že naša prezentácia bola medzi poslednými bodmi na programe. Po nás nasledovala ešte prezentácia návštevy z Litvy a tým sa medzinárodne zastúpenie končí. Celá platforma bola vedená v poľštine, teda okrem jednej prezentácie, kde sme sa počúvali do angličtiny, inak sme dostali osobných tlmočníkov a zo všetkým nám ochotne pomáhali. Rád by som ešte opomenul OC tím, ktorý celú akciu a tému konferencie premyslel do posledného detailu a výsledný efekt bol skutočne perfektný.

Poobede sme sa vydali na dlhú spiatočnú cestu. Na záver už len zhrniem a môžem hovoriť za nás oboch, že sme mohli vidieť národnú platformu z celkom iného uhla pohľadu. Obaja sme odchádzali plní nových dojmov a už teraz sa tešíme na stretnutie s poľskými priateľmi na Summer Campe. 

Za účastníkov platformy,
Anton Husovský