Nezisková organizace Erasmus Student Network (ESN) považuje za svou povinnost reagovat na vyjádření poslance SPD Lubomíra Volného, která pronesl na adresu programu Erasmus+ na zasedání výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

Představa studenta žijícího ve zlaté kleci bez kontaktu s realitou může přijít jen od člověka, jehož zkušenost s Erasmem je nedostatečná. Jako organizace, které ročně projdou rukama tisíce zahraničních studentů, víme z praxe, že díky prožité zkušenosti a diskuzi s místními si každý student může udělat velmi kritický názor na to, jak to v dané zemi opravdu vypadá, a může tak porovnat medializovaná fakta s realitou.

Podle poslance Volného jsou zkušenosti studentů v přímém rozporu se zkušenostmi jiných lidí, kteří se ze západní Evropy vrátili a mají strach o své životy a zdraví. S tím nelze než nesouhlasit – studenti v dané zemi zpravidla žijí déle, obvykle bydlí mimo ta nejturističtější místa, proto mají možnost navázat kontakt s místními, poznat jejich běžný život a získat tak zkušenost více objektivní. Program Erasmus+ je pro studenty zdroj k porovnání jiných kultur z mnoha aspektů, samozřejmě má i sociální rovinu. Kromě zřejmého benefitu získání přátel v jiných zemích a zlepšení jazykové úrovně mohou studenti na studijním nebo pracovním pobytu, zaštitovaném programem Erasmus+, získat zkušenosti ze všech částí života v dané zemi. Právě aktivita organizace ESN k této integraci a zážitkům přispívá, jejím cílem je podpora začlenění studentů do místní společnosti. Na téměř každé z více než 500 poboček ESN funguje tzv. Buddy program, který páruje zahraniční studenty s místními za cílem jejich lepší integrace, a je tak zdrojem cenných zkušeností.

Dalším příkladem může být program ESN s názvem SocialErasmus, který studenty seznamuje s problémy, kterým místní komunita čelí – ať už se jedná o špatnou ekonomickou situaci, migrační krizi, chudobu, přírodní pohromy apod. ESN tak organizuje např. návštěvy sociálních center, domovů pro seniory, nemocnic, pomoc při povodních, setkání s uprchlíky, sbírky pro bezdomovce, ale také diskuze a mnoho dalších akcí rozšiřujících povědomí o těchto tématech. Jejich zásah je vysoký. Při dvoutýdenním celoevropském projektu ESN „Social Inclusion Days“ bylo zorganizováno 669 akcí zaměřených právě na sociální inkluzi, kterých se zúčastnilo 15 179 zahraničních studentů.

Michael Hartman
Prezident Erasmus Student Network Česká republika


 

Erasmus Student Network (ESN) je nezisková studentská organizace fungující od roku 1989, která se prostřednictvím nesčetného množství aktivit na poli sociálním, kulturním, environmentálním a mnoha dalších snaží o maximální náhled studentů z jiných zemí do místních poměrů a působí tak, na rozdíl od jiných subjektů, proti rozdmýchávání zbytečných sporů a obav. Podpory dobrovolníků ESN využije každý rok přes 150 000 zahraničních studentů, kteří v rámci svého pobytu navštíví některou z univerzit, na kterých ESN působí. Více informací na https://esn.org.