ESN Pardubice - Animal Care Day

SocialErasmus je projekt, který se snaží začlenit mezinárodní studenty do místní komunity pomocí dobrovolnictví. Hlavním úkolem tohoto projektu je ukázat studentům přidanou hodnotu dobrovolnictví a hlavně někomu pomoci. Jedním z cílů je pomoci opuštěným zvířatům a na něj se tento měsíc zaměřili právě studenti z ESN Pardubice, kteří ve spolupráci s tureckými studenty z ESN Marmara zorganizovali akci, za kterou si vysloužili ocenění Star of the Month. Co o samotné akci píše pardubická SocialErasmus koordinátorka si můžete přečíst níže.

Jednalo se o „SocialErasmus projekt bez hranic“ zaměřený na návštěvu zařízení pro opuštěná zvířata. Naše Buddy Section z tureckého Istanbulu, ESN Marmara, se na akci nadšeně podílela a dohromady jsme podpořili internacionalizaci a sílu networku společným úsilím.Pardubičtí studenti navštívili v sobotu 5. března Městský útulek v Pardubicích, kde zpestřili den tamním čtyřnohým miláčkům. Studenti psy venčili, krmili a věnovali jim alespoň na pár minut pozornost. O den dříve, v pátek 4. března, se Animal Care Day uskutečnil v partnerském Istanbulu.

Tato akce zvýšila povědomí zahraničních studentů o dobrovolných aktivitách ve městě jejich hostitelské organizace. Přestože koncept Dog Shelter Visit úspěšně fungoval již v průběhu zimního semestru, pro mnohé zahraniční studenty se jednalo o návštěvu první, protože přijeli až na letní semestr. Pro pravidelné víkendové návštěvy, kterými klasické Dog Shelter Visits navazují, se tak i tentokrát nachází nadšení zahraniční studenti.

Akce vznikla na základě dohody vedení obou sekcí na užší spolupráci a podpoře myšlenky Buddy Sections reálnými činy. Celá spolupráce vznikla díky šťastné souhře okolností, kdy se náš pardubický bývalý zahraniční student, který se po návratu domů stal presidentem jeho ESN sekce, rozhodl celou spolupráci iniciovat. Akce takovéhoto charakteru byla ojedinělou, nicméně ukázala, že pro takovýto symbol spolupráce je potřeba udělat skutečně málo. ESN Pardubice se nebrání obdobným spolupracím do budoucna.

Natália Farbárová, SocialErasmus koordinátor