ESN CZ ve spolupráci s DZS/NAEP propaguje program Erasmus+ Mládež v akci, tato spolupráce vznikla na základě školení „Jak z nápadu udělat dobrý projekt“ organizovaného DZS/NAEP v červnu 2014. Cílem spolupráce je zvýšit povědomí o možnostech financování aktivit skupin mladých lidí z evropského programu Erasmus+ skrze studentské aktivity na 13ti univerzitách po celé ČR. Pro bližší informace o konkrétních aktivitách vyberte organizaci ze seznamu níže.

Zapojené organizace: Zajímavé odkazy: