Věděli jste, že příští národní platforma se koná poslední víkend v září v Rekreačním areálu Třemešek? A věděli jste, že tato platforma bude společná pro ESN CZ a ESN Slovakia?

Třemešek je vesnice spadající pod obec Oskava. Trvale zde žije 125 obyvatel. Rekrační areál Třemešek, kde budeme ubytováni, se nachází v panenské přírodě na pomezí Hrubého a Nízkého Jeseníku. Více o místě ubytování naleznete na webu objektu.

A kolik budeme muset ujet kilometrů?

Ze Zlína - 112 km
Z Hradce Králové - 125 km
Z Prahy - 240 km
Z Liberce - 221 km
Z Pardubic - 130 km
Z Plzně - 332 km
Z Olomouce - 49 km
Z Ústí - 309 km
Z Ostravy - 108 km
Z Českých Budějovic - 289 km
Z Brna - 127 km

Z Bratislavy - 249 km
Z Trnavy - 248 km
Z Nitry - 284 km
Z Bánské Bystrice - 295 km
Z Žiliny - 205 km
Z Prešova - 421 km
Z Košic - 457 km

Pořádající sekcí je ESN UP Olomouc. Více informací očekávejte brzy!
 

Category: