ESN CZ nabízí sekcím prostor na svém serveru (máme VPS od vpsFree.cz), nejen jako samostatný hosting, ale také jako Satellite Multisite.

Jde o řešení, kdy na jednom jádru Drupalu běží několik samostatných webů. Výhodou je, že bezpečnostní aktualizace a základní údržbu systému nemusí sekce řešit, stará se o ně centrálně WPA ESN CZ. Sekce pak řeší pouze obsah webu.

Při multisite má sekce kontrolu nad:

  • Doména - je možné použít vlastní doménu, nebo subdoménu ve tvaru sekce.esn-cz.cz
  • Obsah webu - sekce si libovolně a samostatně mění obsah webu
  • Moduly a šablony - je možné využívat vlastní moduly i šablony

Sekce nemá kontrolu nad:

  • Kód Drupalu - sekce dostane přístup na ftp do úrovně /sites/sekce/ tj. výše není možné nic upravovat

Více informací o Multisite najdete na stránkách Drupalu.

Category: