Jedním z cílů National Boardu je i podpora našich aktivit a reprezentace na mezinárodní úrovni. Tato činnost pozitivně přispívá činnosti ESN jak využitím potenciálu členů ESN CZ v mezinárodním prostředí, tak i pověsti ESN CZ samotného. Chceme, aby naši členové rostli, sbírali zkušenosti a pomohli tak k našemu lepšímu fungování. Proto jsme rozhodnuti jejich aktivity podpořit.

O příspěvek lze zažádat u následujících akcí:

  • Comittee Meeting (všech committee, které ESN má, jmenovitě ComCom, FiCo, ICE, ITcom, NEC);
  • Eduk8 akce (ESN trainings, Eduk8 Training for Trainers);
  • SocialErasmus Coordinators Meeting a ExchangeAbility Coordinators Meeting ;
  • Regionální platformy (mimo CEP) ;
  • ESN událost, při které žadatel plní významnou úlohu (např. chair nebo trainer na zahraniční platformě).

Tyto akce považujeme za velice přínosné  a účast na nich je velmi důležitá jak pro členy committees, či pro případné školitele (trainers), tak i pro ostatní členy ESN CZ. Také jsou velice úzce navázané na ESN jako takové.

O příspěvek nelze žádat pro AGM nebo CEP.

Kdo si o příspěvek může zažádat:
Jakýkoliv člen jedné z řádných sekcí v ESN CZ (kromě členů National Boardu).

Jak si o příspěvek zažádat a jak vlastně postup výběru funguje?
Zaslat žádost o příspěvek reprezentantů ESN CZ na e-mail National Boardu nejpozději 1 týden před konáním akce.

Žádost musí obsahovat:

  • název a krátkou anotaci akce
  • jméno účastníka, jeho kontaktní údaje a jméno sekce, ke které přísluší
  • roli účastníka na akci samotné s popisem jeho motivace k účasti
  • výši příspěvku, o který žádá a to do maximální částky 3000 Kč na účastníka

National Board jako skupina rozhodne o relevanci žádosti a výši příspěvku do 2 týdnů od podání žádosti. Jedná se o rozhodnutí celého National Boardu.
Nejpozději do 2 týdnů od konání akce je žadatel povinný sepsat krátký report z dané akce a poslat jej National Boardu.
K proplacení dohodnuté částky dojde po dodání reportu. Žadatel se na způsobu proplácení dohodne s Treasurerem National Boardu.

Podmínky získání příspěvku z fondu podpory
O příspěvek lze žádat jedenkrát za rok (abychom byli schopni podpořít více lidí).
O příspěvek je možno přijít, pokud se účastník nebude na akci chovat adekvátně (neúčast při programu, porušování pravidel události, alkoholové excesy apod.).
Na příspěvek nemá nárok žadatel, pokud do 2 týdnů od konání akce nedodá National Boardu krátký report.

Category: