ESN ČR je členskou organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) a jednou z výhod tohoto členství je pojištění z odpovědnosti našich členů (sekcí). Každý člen ESN ČR, resp. každý člen dílčích organizací ESN ČR má právo uplatnit toto pojištění pro vniklé škody na majetku. Pojištění poskytuje pojišťovna Kooperativa a samotná smlouva je veřejně dostupná.

Jako příklad bych uvedl, že během vámi pořádané akce dojde ke zničení drahého předmětu - nap. projektor. Pro správný chod sekce je ovšem projektor potřeba a vy nemáte rozpočet na nový. Nemusíte ale klesat na mysli, neboť právě pro takové situace je pojištění z odpovědnosti. ;-) Váš člen, který škodu spáchal musí škodu nahlásit u pojišťovny. Pojišťovna si od vyžádá pár dokumentů a poté pojišťovací agent pojistnou událost zlikviduje.

Dokumenty, jež si pojišťovna vyžádá, tak mají plně dokázat vaše právo na uplatnění pojištění na danou pojistnou událost. Tyto dokumenty jsou:

  • smlouva (link) - tu už má a není jí třeba dokládat
  • seznam pojištěných organizací (link) - rovněž není třeba dokládat
  • potvrzení o členství vaší organizace v ESN ČR - vystaví President ESN ČR
  • potvrzení o členství osoby, jež škodu způsobila - vystaví president vaší sekce
  • potvrzení (oficiální oznámení) o pořádání akce pod záštitou vaší organizace - vystaví president vaší sekce

Samozřejmostí pak je, že vaše sekce má právní formu a o požívání alkoholu na akci ani nemluvě. ;-)

 

Category: