Věděli jste, že je právě možné se přihlásit na pozice do dalšího National Boardu? Přihlásit se je možné do 20. 10. 2016 (23:59 CET).

Mandát následujícího NB trvá půl roku, začíná 1. 1. 2017 a hledají se kandidáti na následující pozice:

PRESIDENT
President řídí a organizuje práci NB a je právně zodpovědnou osobou za ESN ČR. Společně se svým týmem udává hlavní směr vývoje ESN ČR, který musí konzultovat s LRs. President svoláva zasedání NB a NP, vyhlašuje volby, vede skype meetingy, zodpovídá za zápisy, dohlíží na plněni týmových i pozičních cílů, které si NB předsevzal a zároveň pečuje o svůj tým.

VICEPRESIDENT
Vicepresident hledá, třídí, uchovává, inovuje a rozšiřuje know how ESN ČR. Kontroluje činnost LRs a zároveň je pravou rukou Presidenta. Je také hlavním koordinátorem National Platforms ESN CZ. 

TREASURER
Treasurer má na starosti hospodaření s veškerými financemi ESN ČR. Spolu s Presidentem má přístup k bankovnímu účtu a proplácí z něho výdaje, zároveň vede účetnictví ESN ČR.Sestavuje jednou ročně účetní závěrku, počítá hospodářský výsledek a vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob, vystavuje faktury, proplácí výdaje a je k dispozici sekcím při řešení účetních a daňových problémů. 

NATIONAL REPRESENTATIVE
National Representative, zvaný NR, reprezentuje ESN ČR navenek a je hlavní spojkou mezi národním a mezinárodním levelem. Účastní se mezinárodních akcí několikrát ročně, vede také delegace českých účastníků. Konzultuje s networkem a NB důležitá rozhodnutí a zároveň informuje o důležitých akcích a změnách na mezinárovní úrovni.

COMMUNICATION MANAGER
Communication Manager zajišťuje komunikaci v rámci ESN ČR, tak i navenek. Na starosti má správu sociálních sítí (Facebook, Instagram...) a jejich pravidelnou aktualizaci. Stará se o správné užívání Corporate Identity ESN ČR. Vytváří propagační předměty a také se stará o grafickou stránku ESN ČR.

PARTNERSHIP MANAGER
Partnership Manager je hlavní kontaktní osobou s komerčními partnery - udržuje vzájemnou komunikaci, vyjednává podmínky spolupráce a účastní se schůzek společně s partnery. Získané informace poté prezentuje networku. Aktivně vyhledává nová parnerství, která jsou prospěšná pro ESN ČR i zahraniční studenty.

WEB PROJECT ADMINISTRATOR
Web Project Administrator (WPA) dohlíží na správný chod webu ESN ČR. Na starosti má úkoly spojené s aktualizací a udržováním informací díky informačním technologiím, spravuje Google Apps pro ESN ČR a zároveň pomáhá sekcím v zavedení nových postupů a pomáhá vylepšovat ty stávající. WPA také zajišťuje hladky průběh NP po technické stránce.

Jak se můžeš přihlásit?
1. Zájemce o danou pozici vyplní kandidátku a v řádném termínu ji zašle na e-mail: president(at)esn-cz.cz.
2. Kandidát zašle prezentaci minimálně týden před NP opět na e-mail Presidenta.
3. Poté bude prezentovat svoji kandidaturu na NP Doksy, kde bude mít minimálně 5 minut na samotnou prezentaci a 5 minut na zodpovězení otázek NP (vyžaduje se účast na celém zasedání NP).

Představení všech kandidátů proběhne v rámci NP Doksy dne 4. listopadu 2016 a samotná volba se uskuteční následujícího dne 5. listopadu 2016..

Category: