V dnech 23. 3. až 25. 3. se uskutečnil již dlouho očekávaný Newbies Event. Šlo o vzdělávací akci pořádanou pro nováčky ESN CZ a to zcela poprvé. Účast na této akci byla nabídnuta všem sekcím. Na akci nakonec dorazilo 19 nováčků. Hlavními organizátory této zážitkově vzdělávací akce byli členové HR National Committee, a to Monika Pospíšilová z ESN UP Olomouc, Valentina Hrtoňová z ISC VUT Brno, Václav Kutiš z ESN VŠTE Budweis a Tereza Kadlecová z ISC CTU in Prague. Nevětší díky vyjádřila Monika, jako hlavní organizátor, Vali, protože bez ní by dle jejích slov „tento víkend asi jen těžko proběhl“. 

Poděkování patří také Ondrovi (ISC MENDELU), Kubovi (ESN Ostravská) a Ivče (ESN CULS Prague), kteří se taktéž podíleli na výsledné podobě programu. Skvělé workshopy pro účastníky připravili Joyce (ESN CULS Prague) s Martinem Vencelem (ČASP) zaměřené na téma týmová komunikace a zpětná vazba. Nemalý dík patří též Káje (ESN CU Prague), která se k nám přidala doslova na poslední chvíli a zapojila se do organizace na místě. V neposlední řadě, bychom chtěli poděkovat Zdeňkovi Hanzalovi z ESN VŠTE Budweis, který přijal naše pozvání a během večerního programu předával nováčkům své dlouholeté zkušenosti. 

Tato zážitkově vzdělávací akce se uskutečnila v prostředí malebné vesničky Pístina v Jihočeském kraji. Byli jsme ubytováni v penzionu Pístina, jehož majitelé nás příjemně překvapili vstřícným přístupem k našim požadavkům a ochotou tyto je vyplnit. Penzion měl podobu zrenovovaného statku, takže navozoval klidnou a rodinnou atmosféru, vhodnou k seznamování. Nabízel také plno možností využití prostoru pro venkovní i vnitřní program, který se zde odehrával. Celý víkend byl laděný do tématu Superhrdinů. Účastníci byli rozděleni do týmu, ve kterých museli plnit různé úkoly, aby se jim nakonec díky týmové práci podařilo zachránit svět.

Jak to celé probíhalo?
Poté, co účastníci  v pátek dorazili na místo setkání, které se nacházelo u zámku v nedaleké obci Stráž nad Nežárkou, jim byla  vysvětlena situace, ve které se jejich týmy nacházejí. Jako první měli za úkol najít cestu pěšky jen pomocí mapy a plnění úkolů, na tajnou základnu, kterou byl již zmíněný penzion Pístina. V průběhu přesunu, týmy plnily různé úkoly a dokazovali schopnost spolupracovat s novými neznámými lidmi ve svém týmu. Touto aktivitou jsme se u účastníků snažili o prolomení počáteční nejistoty z nového prostředí a komunity. Spolupráce v týmech hned od první chvíle se nám ukázala jako dobrý krok, došlo k utvoření dobrých kolegiálních i přátelských vztahů. Poté, co účastníci dorazili do penzionu, ubytovali se a nechyběly seznamovací aktivity. V průběhu víkendu také následovaly různé pohybové hry, které měly naučit nováčky, plně využít svých (super)schopností a rozvíjet týmovou spolupráci. 

Po večerní hře byli účastníkům představeni všichni organizátoři a sdělili jsme jim důležité informace o programu. Setkali jsme se ve svých kostýmech superhrdinů a spousta účastníků nás příjemně překvapila nápaditostí a kreativitou. Bylo to pro nás také důkazem dobře vybraného a zajímavého tématu. Na pořadu večerního programu bylo debatování s hosty i organizátory celého víkendu o různých tématech ze světa ESN. Účastníci měli možnost si takto vyslechnout názory Joyce jakožto presidentky sekce a ExchangeAbility koordinátorky, Tété, kterou mohli požádat o informace z oblasti vzdělávání v ESN jakožto Workshop koordinátorky a Moniky, které se ptali především na strukturu ESN CZ a National Committees, také na její působení na lokální úrovni jako HR manažer a vice-LR. Pozvání přijal, jak jsme se zmínili již výše, také  Zdenda, jehož povídání mělo u účastníků velké ohlasy. Mohli se ho ptát na otázky z oblasti ESN International, jelikož byl Zdenda více než rok NR Supporter a případně na jeho současné působení v Advisory Boardu. Účastníci s nimi asi hodinu až dvě debatovali o problematice ESN CZ a získávali tedy potřebné informace o fungování naší organizace. K občerstvení byly v průběhu večera podávány sypané čaje, které měly účastníky večerních debat, doslova zahřát u srdce. :-)

Sobota byla ve znamení dopoledního tréninku improvizace a týmové spolupráce při vytváření promo videí. Každý tým dostal za úkol natočit krátké video k nalákání studentů na školách do naší organizace. Tato aktivita účastníky bavila a ukázala nám, že jsou velice kreativní a vynalézaví, pokud jde o schopnost natáčení, tvorby a improvizace při vytváření propagačního materiálu. Byli schopní videa i sestříhat a přidat hudební podtext, čímž nás, dá se říci, i trochu ohromili. 

Na odpoledním programu byly dva workshopy zabývající se probelmatikou potřebnou pro život každého ESNera. Workshopy probíhaly tak, aby se mohl zúčastnit každý. 
První workshop byl na téma Týmové spolupráce a komunikace, v sekcích nebo při organizaci akcí či vytváření různých prací. Tento workshop vedla Joyce která, ho pojala více pohybově a zaměřila se na praktické využití těchto dovedností v týmech. Ukázala účastníkům důležitost správného a včasného předávání informací. Účastníci byli velice spokojení s jeho podobou i obsahem a shledávali jej za velice poučný a zajímavý. 

Druhý workshop byl o Feedbacku, tedy o zpětné vazbě, která je velice probíranou problematikou ve většině sekcí. Tento workshop měl na starosti Martin Vencel, bývalý člen České asociace studentů psychologie (ČASP). Při svém workshopu se soustředil na schopnost účastníků správně podávat feedback, ale také ho dokázat přijmout a poučit se z něj. Hovořil též o způsobu SMART a BIO Feedbacku a jejich správné aplikaci v případě zpětné vazby.  Také se snažil, aby si účastníci tyto způsoby prakticky vyzkoušeli, a to při feedbackování dopoledního programu. Účastníci shledávali téma za poučné a užitečné.

Po workshopech následovala večeře, při které byli účastníkům předány informace o večerním programu, kterého se stejně jako při ostatních aktivitách účastnili i organizátoři. Organizátoři si připravili noční hru, při které účastníci odpovídali na otázky mířené na jejich schopnost zamyslet se a použít též kreativní myšlení. Odhalit své silné i slabé stránky a zamyslet se nad tím, jak je využít či překonat. Po této aktivitě se všichni sešli v jídelně, která v průběhu víkendu fungovala též jako společenská místnost. Následně jsme se  rozdělili do jiných týmů, než na které jsme byli zvyklí v průběhu víkendu a zapojili jsme se do improvizační hry intuitivně nazvané “Scénky” :-). V týmech jsme předváděli různé filmy v odlišných žánrech, než jsou natočeny. Tento večer účastníci shledali za vydařený a chválili si hlavně noční hru, že jim to dalo nový náhled na sebe sama. Zbytek večera jsme všichni strávili doplňováním si informací diskusemi nad zajímavými tématy a utužováním vztahů.
Nedělní program zabíral jen dopoledne, aby bylo účastníkům umožněno dostat se domů bez komplikací. Program tohoto dopoledne byl zaměřen na schopnost účastníků rychle a správně řešit logické a všeobecné vědomostní otázky. Tyto schopnosti byly vyzkoušeny pomocí hry, při které účastníci odpovídali na dotazy, vyplňovali tajenku a spojovali souvislosti, a to celé v co nekratším čase. Následně došlo k organizátory nejvíce očekávané aktivitě, při které se ověřila schopnost všech účastníků spolupracovat jako jeden celek, při sestavování ESN hvězdy, která byla rozstříhaná na kousky.  Na závěr jsme požádali účastníky o zpětnou vazbu, kterou se předešlý den naučili. Feedback byl pozitivní, ocenili jsme taktéž konstruktivní kritiku, která bude sloužit organizátorům příštího ročníku jako odrazový můstek k vylepšení a zkvalitnění celého programu. ​