Zatímco Praha žila na Den Evropy na Střeleckém ostrově, v Římě byla uspořádána mezinárodní konference s názvem “Erasmus: what’s next? European States General 2018”. Pořadatelem byla italská národní agentura a pozvání na tuto akci využilo několik zástupců ESN CZ, kteří se aktivně zajímají o budoucí podobu Erasmus programu.

 

Účastníci z řad studentů a absolventů Erasmus programu byli několik týdnů před konferencí rozděleni do šesti pracovních skupin na různá témata a společně s dalšími účastníky přicházeli s nápady a diskutovali o Erasmus programu v širokém kontextu.

Tyto skupiny se zabývaly šesti oblastmi:

1. Enhancement of the quality of Erasmus+ mobility

2. Increasing the number of the Erasmus student mobility, pursuing the "Education and Training 2020" (ET 2020) European strategic framework

3. Internationalization of the Erasmus Programme

4. Communication, dissemination and social impact of the Erasmus Programme

5. Physical mobility combined with virtual mobility (distance learning) in the Erasmus Programme

6. The Erasmus programme impact on employment and entrepreneurship

Na setkání v Římě v Sala della Protomoteca v Campidoglio se 9. května 2018 sešli nejen zapojení studenti a zástupci národních agentur pro Erasmus (v ČR je to Dům zahraniční spolupráce = DZS), ale také představitelé Evropské unie i italského ministerstva školství. Nechyběl ani president ESN International João Pinto, který vedl jednu z pracovních skupin.

Hlavním programem setkání bylo zvolit z několika návrhů jednotlivých pracovních skupin ten nejlepší, který by bylo vhodné implementovat do plánovaného programu Erasmus pro roky 2021 až 2027. Zástupkyně Evropské komise navíc všechny přítomné ujistila, že se její odbor bude aktivně zabývat všemi návrhy, které studenti představili.

"Toto setkání zpětně vnímám jako velmi formální a inspirativní akci, na které se sešlo mnoho mladých aktivních lidí, kteří mohli svými nápady ovlivnit novou formu zahraničních mobilit v rámci Erasmus programu. Trochu zklamaná jsem byla z toho, že i přes mezinárodní prostředí akce byla většina příspěvků a prezentací v italštině. Byla to rozhodně zajímavá zkušenost, kdy jsme pro komunikaci s dalšími členy pracovní skupiny mohli využít online platformu WeTipp, domlouvali jsme se na nejlepších návrzích za naši skupinu a v Římě jsme poté sledovali jejich prezentaci a hlasování členů všech ostatních skupin o nejlepším z nich. Jsem ráda, že jsme se za ESN CZ mohli této akce zúčastnit a zároveň tímto děkuji Domu zahraniční spolupráce, který naši účast na konferenci v Římě finančně podpořil," doplnila Ivet Komárková, Education Officer ESN CZ, jež spolu se zástupkyní z DZS Kamilou Menšíkovou zařizovala účast jí a dalších dvou českých ESNerů - Martiny Tkadlecové a Tomáše Nevídala.

Již teď je jisté, že po roce 2020 dojde až k dvojnásobnému navýšení rozpočtu určeného pro provoz Erasmu, další budoucnost je v jednání. Držíme palci dalšímu rozvoji tohoto programu. Protože mobility is a lifestyle!

Jak to celé vypadalo se můžete přesvědčit zde.

Podívat se můžete také na video, které je složeno z příspěvků účastníků akce:

Autor: Iveta Komárková, Education Officer ESN Czech Republic