Milí nováčci, pojeďte s námi na NEWBIES EVENT!!

Třetí ročník této jedinečné akce pro nováčky se letos uskuteční v termínu 15. - 17. 3.2019 v Pístině. Ta se nachází v Jihočeském Kraji. :-)

Jedná se především o zážitkovou akci, na které každý z nováčků bude mít možnost nahlédnout do naší organizace díky povídání, sdílení vzpomínek a zážitků našich alumni. Nováčci budou mít možnost a sdílet společně fungování jednotlivých sekcí a odnesou si především povědomí o tom, že v ESN CZ nejsou sami :-)

Hlavním cílem této akce je, aby se setkali newbies z různých měst, prožili spolu zážitkový víkend, zjistili, že ESN není jen jejich sekce, získali nové “kolegy”, se kterými můžou konzultovat své nápady a ptát se jich na best practices v jejich sekcích. Během Newbies Eventu se nesetkáte s prezentacemi a nebudeme probírat ESN jakkoli formálně.

Dalším cílem je, abychom tím podpořili nováčky v zájmu o sekci, protože se věčně potýkáme s tím, že nám nováčci přijdou jednou a podruhé už ne. Toho se pokusíme dosáhnout zajímavými workshopy zaměřenými na teamwork a seberozvoj.

 

Registrace:

Osobní údaje
Pro rychlejší kontakt bychom ocenili link na váš osobní profil na FB. Můžeme si vás díky tomu přidat do přátel a snadno vás pozvat na událost. Případně se na vás obrátit i jinak než mailem.
Údaje o sekci
Pokud máte nějakou oficiální pozici, klidně ji sem s krátkým popisem napište také.
Fakturace
Omezení
Problémy s koleny, astma, umělá kyčel .. Cokoli, co vás omezuje a měli bychom o tom vědět.
Očekávání a obavy
Podmínky účasti na Newbies Eventu Spring 2019
 1. Podmínky účasti na Newbies Eventu jsou vytvořeny organizačním týmem (organising committee, dále jen OC), který si vyhrazuje právo na zrušení nebo odmítnutí účasti kteréhokoli z účastníků, pokud nejsou splněny níže uvedené podmínky.
 2. Úhradou registračního poplatku vyjadřuje účastník Newbies Eventu závazný souhlas s těmito podmínkami a na jejím základě je mu umožněna účast na Newbies Eventu.
 3. Registrace probíhají od 10. 2. 2018 a končí 28. 2. 2019. 
 4. Datum pro ukončení registrací (28. 2. 2019) je zároveň posledním dnem, kdy je možné rušit registraci ze strany účastníka.
 5. Účastnický poplatek je stanoven ve výši 1 100 Kč a je splatný do 3. 3. 2019.
 6. Účastnický poplatek není vratný. 
 7. S vědomím a povolením OC je možné případná uhrazená a neobsazená místa předat třetí osobě, která pak bude vázána těmito všeobecnými podmínkami v plném rozsahu.
 8. OC odmítá jakoukoli odpovědnost za případné úrazy a onemocnění, která si účastník způsobí nebo přivodí během Newbies Eventu.
 9. Účastník má právo odmítnout účast na jakémkoli bodu programu, pokud se domnívá, že by byla ohrožena jeho bezpečnost.
 10. V případě vzniku jakékoli škody na zdraví nebo na majetku třetí osoby, které prokazatelně způsobil účastník Newbies Eventu, je účastník za úhradu této škody v plné výši zodpovědný. 
 11. Pověřený člen OC je oprávněn k vykázání účastníka Newbies Eventu nebo dalších osob v případě nevhodného chování vůči dalším účastníkům Newbies Eventu, členům OC nebo třetím osobám.
 12. Účastník se zavazuje k dodržování podmínek stanovených souvisejícími dokumenty, mimo jiné například ubytovacím řádem poskytovatele ubytování, interními nařízeními požární ochrany a dalšími.
 13. Účastník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Newbies Eventu.
 14. Účastník dále uděluje ESN CZ (Erasmus Student Network Czech Republic, z.s.), OC Newbies eventu a jejich zástupcům výslovný souhlas s pořizováním zvukových a obrazových záznamů své osoby bez nároku na odměnu. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořízené záznamy mohou být libovolně upravovány a bez časového a místního omezení použity pro propagaci ESN CZ.
 15. Pokud chce účastník svůj souhlas s bodem 14) odmítnout, musí tak učinit písemně nejpozději v den začátku Newbies Eventu.
 16. Kromě výše uvedených podmínek se účastník zavazuje k dodržování dalších pokynů OC vydaných před Newbies Eventem i v jeho průběhu.

 

 

GDPR

Information about the scale of personal data processing

Personal data is collected by Erasmus Student Network Czech Republic z.s., registered residence at Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, hereinafter referred to as “Data Controller”.

Personal data to be processed:

 • First name;
 • Last name;
 • E-mail address;
 • Invoicing address;
 • Unique identifier in user management system galaxy.esn.org managed by Erasmus Student Network AISBL, Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium.

The data is processed for the following purposes:

 • to register participants for Newbies Event Spring 2019 (hereinafter referred to as "Event")
 • to provide accommodation for registered participants;
 • to provide social, or any additional programme for the Event.

Period for retaining personal data

 •  Up to three months after the Event

Personal data may be provided to the following third parties:

 • Members of local associations of Data Controller responsible for organising the Event;

 

Data subject (registered participant) declares that Data controller informed the Data subject of personal data protection; that the above mentioned personal data is accurate and true, and that the personal data were provided to the Data controller at Data subject’s free will.

Information for the Data subject

Data processor pursuant to the provisions of Article 13 of the European Parliament and Council of Europe Directive no. 2016/679 of April 27, 2016, General Data Protection Directive (referred to as “Directive”) hereby informs the Data subject that:

 • Data subject's personal data shall be processed with an explicit permission,
 • The base for the permission is the interest of the Data subject to participate at the Event, which is not possible without said permission,
 • Data controller has not assigned a Data Protection Officer, nor a Data processor, nor any other agent to fulfil the provisions of the Directive;
 • Data controller does not intend to provide Subject's personal data to a third country, international organisation, or any third parties excluding third parties mentioned above;
 • Data subject has the following rights:
 • to revoke the permission to process its personal data,
 • to request access to its personal data recorded by Data controller,
 • to limit the scale of data processing,
 • to object against data processing,
 • to rectify or erase the personal data,
 • to transfer the personal data to another Data controller,
 • and to file a complaint at a Personal Data Protection Office, in case the Data subject is concerned with Data controller’s personal data processing procedures being in violation of the Directive.
Date: 
15/03/2019 to 17/03/2019
Meeting Point: 
Stráž nad Nežárkou (u zámku)
Price: 
1100 Kč
What's included: 
 • Ubytování
 • Strava
 • Program
Contact details: 
vicepresident@esncz.org